homeNiels BuggeFECOFacebook

Award 2017Send Cartoononline shop
Award 2017Award 2016Award 2015Award 2014Award 2013Imprint

 
 

Equal in diversity


 
Not very easy, to be equal in a world of diversity. In fact, our vast world is made of multiple diversities around things and beings. Above all, because some beings try to be "more equal" than others, thanks to the things they acquire, and, consequently, many other beings are obliged to be "less equal" than the very little happy few that get almost everything.

Many cartoonists representative of the multiple diversities all over the world replied to the Niels Bugge Cartoon Award 2015 invitation to participate in this challenge of being differents in their diversity in exploring equality through their cartoons.

Then we received 795 cartoons. Unfortunately, some of them were much "less equal" in quality than others. So, we had to make difficult choices and eliminate many of them. We are sorry for them, but the high quality in the substance and form of the cartoons we receive is our first priority. Among the survivors, a few cartoons were really very very good and then we voted in order to choose the three best cartoons among the 128 very good finalists selected. Apologies to the good ones who were not selected. We are waiting for their works next year.

We are proud to announce that the first prize this year is the Cuban-Mexican cartoonist Angel Boligan. His sophisticated and humorous cartoon is quite representative of the undeniable graphic quality and social humanism of this internationally renowned cartoonist. Comical, how the past could announce a better future that the present.

The second prize is awarded is Darko Drljevic, a cartoonist from Montenegro. His falsely simple cartoon shows quite clearly and with a big nice smile to all of us the way everybody would act if not blinded by stupid racist prejudices.

And the third award is to the German cartoonist Markus Grolik. His cartoon shows the greyness of workers who are prisoners of a production-line (perhaps they should be glad to have a job) where a grey little man dreams of becoming a big black and white revolutionary. But we suppose that in the evening he will watch the world through his colour television like everybody else.

A last remark, two of the three winners are black and white cartoons. Perhaps because the world is not in "technicolor" anymore.Det er ikke helt enkelt at være lige i en mangfoldig verden. Det er vel nærmest som om forskellighederne står i kø både hvad angår ting og folkeslag. Især fordi nogle prøver at være "mere lige" end andre, takket være deres økonomiske muligheder, og med den konsekvens at andre forbliver "mindre lige" end de heldige få der har og får næsten alting.

Mange satiretegnere, hver især repræsentanter for de talrige folkeslag verden over, har takket ja til invitationen til at deltage i Niels Bugge Cartoon Award 2015, og har - med deres tegninger - udforsket begrebet lighed igennem deres mangfoldige forskelligheder.

Vi modtog 795 tegninger. Desværre var nogle af dem 'meget mindre lige' i deres kvalitet end andre. Vi måtte igennem et svært arbejde med at udvælge og fravælge. Desværre kan man sige, men vores første prioritet i konkurrencen må være høj kvalitet i såvel form som substans. Iblandt de tegninger som overlevede udvælgelsen, fandt vi en håndfuld der var virkelig, virkelig gode, og v måtte igennem afstemninger for at finde de tre bedste af de resterende 128 gode 'finalister'. Vi beklager over for de gode tegnere som ikke blev udvalgt. Vi håber på jeres deltagelse til næste år.

Vi er stolte over at kunne præsentere årets 1. præmievinder, den Cubansk-Mexikanske tegner Angel Boligan. Hans sofistikerede og morsomme tegning er i høj grad repræsentativ for en indiskutabel grafisk kvalitet og social humanisme hos denne anerkendte kunstner. Det er ironisk hvordan fortiden kan bebude en bedre fremtid end nutiden.

2. præmien tildeles satiretegneren Darko Drljevic fra Montenegro. Hans tilsyneladende simple tegning viser med al ønskelig tydelighed - og med et stort smil til følge - hvordan alle ville handle, hvis ikke man være forblændet af stupide racistiske fordomme.

Og endelig 3. præmien går til den tyske tegner Marcus Grolik. Hans tegning viser ensformigheden blandt arbejdere som er fanget i et stort gråt kontorlandskab (egentlig burde de være glade for, i det hele taget at have et job), men hvor en lille grå mand drømmer om at blive en stor sort/hvid revolutionær. Vi formoder dog at han som alle andre, om aftenen, ser verden passere via sit farve-tv.

Til sidst er det værd at bemærke, at to af de tre vindertegninger er sort/hvide. Måske fordi verden ikke er slet så meget 'technicolor' længere. 
 
The catalogue is in our shop - nielsbuggeaward.com